Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Pályázatok

 

2015.05.15-én „Szakmai módszertani megújulás az Éltes Mátyás Általános Iskolában és Speciális Szakiskolában a tanulók munkaerő-piaci sikeressége érdekében” címmel nyert pályázatot Intézményünk a Széchenyi 2020 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) támogatásával.


Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3-1-4.C-14-2015-0202


Pályázat címe: Szakmai módszertani megújulás az Éltes Mátyás Általános Iskolában és Speciális Szakiskolában a tanulók munkaerő-piaci sikeressége érdekében


Pályázat témája: Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem


Igényelt támogatás összege: 20.000.000 Ft


Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2015.05.01.


Projekt fizikai megvalósításának határideje: 2015.12.30


Fenntarthatóság: 2020.12.30


Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ


1051 Budapest, Nádor utca 32.


Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:


Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság - 1134 Budapest, Váci út 45. ''C'' épület

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A TÁMOP-3-1-4.C-14-2015-0202  pályázat keretében a következő programokat valósította meg intézményünk:


Megvalósult a pszichológus agressziókezelő kör, mely a projekt fenntartási időszakban is az iskola életében jelen lesz.


Berendezésre került a ,,relaxációs" szoba, mely mind az agressziókezelő kör foglalkozásain, mind a mindennapos tanulási folyamatokban használják tanulóink.


Családi életre nevelési programok valósultak meg külső helyszínen 8 alkalommal.


Kétszer 5 napos erdei iskolában, és kétszer 5 napos sporttáborban vehetett részt a nyár folyamán 20-20 tanulónk.
Két egészségnapot tartottunk, iskolai és külső helyszíneken.


A környezeti nevelési program két hónapon keresztül mind a Tangazdaságban, mind az iskola épületében megvalósult, és a fenntartás időszakában is folytatódnak ezek a programok is.


A kerékpáros témahét is sikeresen, tartalmasan lezárult. Ennek lebonyolításában a Tatabányai Rendőrkapitányság is segítségünkre volt. A fenntartás időszakában is folyamatosan jelen lesz az iskola életében a kerékpározás, a Kresz felelevenítése.


A pályázat nyújtotta lehetőségek miatt a programok versenyeit jutalmazni is tudtuk. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0030
Pályázat címe: EGY-MIndenkiért, mindenki együtt - az együttneveléshez szükséges szolgáltatások fejlesztéséért
Pályázat témája: Az együttneveléshez szükséges szolgáltatások fejlesztése, tanácsadás, tréningek
Igényelt támogatás összege: 19.999.976 Ft
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2009.08.01.
Projekt fizikai megvalósításának határideje: 2011.03.31.
Fenntarthatóság: 2016.03.31.
Kedvezményezett neve: Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya Bánhidai ltp. 408.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari J. u. 5.

Pályázat célkitűzései:
- Intézmények alkalmassá tétele az inkluzív nevelésre
- A tanulók, pedagógusok, szülők igényeinek megfelelő szolgáltatások, minőségi ellátása
- Országos szakmai szolgáltatások megismerése, átvétele
- Fogyatékossági típusnak megfelelő eszköztár kialakítása és ezek kölcsönzése
- Együttnevelés módszertani gyakorlatának kiterjesztése megyei, regionális szintre, a szakmai együttműködő hálózat kialakítása
- Felkészülés az együttneveléshez szükséges módszertani képzések oktatására, az ismeretek átadására
- Szakmai, módszertani anyagok kidolgozása
Pályázat tevékenységei/feladatai:
- Szakmai műhelyprogramok
- Képzések
Várható eredmények:
- Pedagógusok felkészítése az együttnevelést támogató intézményekben
- A szegregált konzorciumi partnerintézmény funkcióváltással az együttnevelést támogató többcélú intézménnyé alakul át: EGYMI intézménnyé válik
- Utazó gyógypedagógiai szolgáltató rendszer megvalósulása

 

 

 


Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0125
Pályázat címe: „Gyöngyhalászat” a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása tanulmányi verseny szervezésével, egyéni felkészítésükkel az esélyegyenlőségért
Pályázat témája: Sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása versenyszervezéssel, felkészítő pedagógusok képzése, SNI tanulók tehetségének kibontakoztatása.
Igényelt támogatás összege: 18.543.900 Ft
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2010.07.01.
Projekt fizikai megvalósításának határideje: 2011.11.30.
Fenntarthatóság: 2016.11.30.
Kedvezményezett neve: Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya Bánhidai ltp. 408.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari J. u. 5.
Pályázat célkitűzései:
- 7 műveltségi területre kiterjedő megyei, majd régiós tanulmányi levelező rendszer 5-8- évfolyamos tanulók részére
- Országos versenyrendszer kidolgozás, működtetése
- A kidolgozott tehetséggondozási modell továbbadása
- A modellből akkreditált képzés létrehozása
- Kapcsolatépítés civil szervezetekkel
- Többségi iskolák SNI- tanulóinak bevonása a versenybe
Pályázat tevékenységei/feladatai:
- Modellkidolgozás
- Felkészítő tanárok képzése, segítése
- Megyei tanulmányi verseny előkészítése, kiírása, lebonyolítása
- A modell szakmai anyaggá szerkesztése
- A modell fenntarthatósága
Várható eredmények:
- Megyei, régiós tanulmányi verseny működtetése
- Országos verseny működtetése
- IKT eszközök megismerése, használata
- A tanulók önértékelésének, társadalmi esélyeinek javítása
- Önálló ismeretszerzés, kutatási vágy felébresztése
- Együttműködés

 

 

Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0033
Pályázat címe: Gyöngyhalász Tehetségpont létrehozása és működtetése a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok részére
Pályázat témája: Tehetségpont létrehozása és működtetése
Igényelt támogatás összege: 3.851.748 Ft
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2010.07.01.
Projekt fizikai megvalósításának határideje: 2011.06.30.
Fenntarthatóság: 2016.06.30.
Kedvezményezett neve: Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya Bánhidai ltp. 408.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari J. u. 5.
Pályázat célkitűzései:
- Speciális Tehetségpont létrehozása
- Weboldal létrehozása és működtetése
- Pszichológus bevonása a tehetséggondozói, tanácsadói munkába
- Tehetségpontokkal kapcsolatfelvétel
-  A sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése
Pályázat tevékenységei/feladatai:
- Tehetségpont létrehozása
- Tanácsadó szolgálat a projektirodában, web-oldalon keresztül
- Együttműködési megállapodások (civil szervezetekkel, művelődési intézményekkel)
- Tehetség kibontakoztató foglalkozások és programok felkutatása
Várható eredmények:
- Tehetségpont működtetése
- Információszolgáltatás

 

 


Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0331
Pályázat címe: Pedagógusok fejlesztése, a pedagógiai kompetenciák szélesítése, az Éltes EGYMI, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben
Pályázat témája: Pedagógusok fejlesztése, pedagógus-kompetenciák bővítése
Igényelt támogatás összege: 19.994.300 Ft
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2010.08.01.
Projekt megvalósításnak határideje: 2013.07.31.
Fenntarthatóság: 2018.07.31.
Kedvezményezett neve: Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya Bánhidai ltp. 408.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Pályázat célkitűzései:
- Tanári mesterképzésen, szakirányú továbbképzésen való részvétel
Pályázat tevékenységei/feladatai:
- konzultációk
- vizsgák
- államvizsga
Várható eredmények:
-  A tanári mesterképzés szak és a szakirányú továbbképzés sikeres elvégzése

 

 

 

Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0446
Pályázat címe: Az Éltes EGYMI intézmény felkészülése a referencia-intézményi szerep ellátásához
Pályázat témája: Felkészülése a referencia-intézményi szerep ellátásához
Igényelt támogatás összege: 6.000.000 Ft
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2012.04.01.
Projekt fizikai megvalósításának határideje: 2012.11.30.
Projekt megvalósításnak határideje: 2013.01.31.
Fenntarthatóság: 2018.01.31.
Kedvezményezett neve: Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya Bánhidai ltp. 408.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Pályázat célkitűzései:
- Referencia Intézményi Minősítés
- Jó gyakorlatok továbbfejlesztése, létrehozása
- Továbbképzések
Pályázat tevékenységei/feladatai:
- Ajánlatok kérése felkészítés, továbbképzés, tantestületi továbbképzésre
- Képzések, továbbképzések megtartása
- Szakértői támogatás igénybevétele
- Belső szakmai team- munkák
- Eszközbeszerzés
Várható eredmények:
- Referencia Intézményi Minősítés
- További „jó gyakorlatok” létrehozása

 

 

 

Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.6-11/4-2011-0004
Pályázat címe: Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény szolgáltatásainak és a szolgáltatásokhoz szükséges eszközkölcsönzésének fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sikeres együttnevelésének támogatása érdekében
Pályázat témája: Szolgáltatásaink és a szolgáltatásokhoz szükséges eszközkölcsönzések fejlesztése az SNI tanulók sikeres együttnevelésének támogatása érdekében
Igényelt támogatás összege: 28.495.000 Ft
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2012.05.01.
Projekt fizikai megvalósításának határideje: 2013.12.31.
Fenntarthatóság: 2018.12.31
Kedvezményezett neve: Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya Bánhidai ltp. 408.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Pályázat célkitűzései:
- Családközpontú, kora gyermekkori intervenciós tevékenységeket támogatószolgáltatások továbbfejlesztése
- Befogadó közoktatási rendszer fejlesztése, befogadó szemlélet elterjesztése
- SNI gyermekek, tanulók munkaerő- piaci esélyeinek növelése
- Helyi és területi igényekre épülő minőségi szolgáltatási rendszer működtetése
Pályázat tevékenységei/feladatai:
- Speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások kialakítása/fejlesztése és nyújtása
- Az EGYMI intézmény- és szolgáltatás specifikus kölcsönzési protokolljának és dokumentációs rendszerének kialakítása és nyilvánossá tétele
- Az EGYMI családközpontú kor gyermekkori fejlesztésre irányuló szolgáltatásainak bővítése
- Infokommunikációs akadálymentesítés
- A speciális eszközök használatát támogató szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése, kölcsönzési lehetőségek biztosítása
Várható eredmények:
- Speciális eszközök használatát támogató szolgáltatás
- Kidolgozott kölcsönzési protokoll
- Szolgáltatások bővítése
- Infokommunikációs akadálymentesítés
- Speciális eszközök beszerzése, kölcsönzése
- Befogadó szemlélet elterjedése

 

 


Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0027
Pályázat címe: A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának fejlesztése az inkluzív nevelés megvalósításáért Tatabányán
Pályázat témája: A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának fejlesztése
Igényelt támogatás összege: 29.099.995 Ft
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2013.01.01.
Projekt fizikai megvalósításának határideje: 2014.08.30.
Fenntarthatóság: 2019.08.30.
Kedvezményezett neve: Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya Bánhidai ltp. 408.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Pályázat célkitűzései:
- Szakmai együttműködések (1 óvoda, 2 általános iskola, 1 középiskola)
- Szervezeti megújulás
- A sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók átvezetése óvoda-általános iskola-középiskola intézménytípusokon, illetve a munkaerőpiacra
- Képzések, felkészítések megvalósításával a pedagógusok módszertani megújulása.
- - Új szereplők bevonása az együttnevelésbe, a társadalmi integráció erősítése, a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása, valamint a munkaerő-piaci elhelyezkedés sikerességének emelése érdekében.
- Az integrált nevelésben résztvevő többségi intézmények szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata.
- A befogadó intézmények alkalmazkodni tudjanak a gyerekek körében meglévő képességbeli és tanulási eltérő szükségletekhez.
Pályázat tevékenységei/feladatai:
A befogadó intézmények, mint „új pályázókra” vonatkozó kötelező tevékenységei:
- Menedzsmentképzés a közoktatási intézmények vezetői számára
- Inkluzív nevelést támogató 2 db jó gyakorlat adaptációja
- Együttnevelés – az inkluzív, befogadó pedagógia elmélete és gyakorlata pedagógusképzés
- Egyéni átvezetési és fejlesztési tervek adaptációja
- SNI tanulók iskolarendszerből a munkahelyekre történő átvezetését segítő programok adaptációja.
- A fogyatékosság toleranciája – 7próba érzékenyítő tréning megvalósítása az általános és középiskolákban
- Új szereplők bevonása integrációs formák megvalósításával kapcsolatos tevékenységekbe szülőklub, fenntartói érzékenyítő program, munkaerő-piaci workshop, riportfilm egy SNI tanuló életútjának kísérése témában a helyi média közreműködésével, egészségügyi kerekasztal beszélgetés (orvosok, védőnők).
- Intézményközi szakmai együttműködések formáinak kidolgozása
- Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele
- Az intézmények pedagógiai dokumentumainak módosítása
- Infrastrukturális fejlesztések a konzorciumi partnerintézményekben
- Együttműködés a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt megvalósítójával
Éltes EGYMI „gyakorlott pályázó” kötelező, valamint az új pályázók előnyt jelentő tevékenységei:
-  Szervezetfejlesztést támogató 20 órás akkreditált képzési program
- Egyéni átvezetési programban résztvevő tanulók utánkövetéséhez modellprogram kidolgozása
- Az intézmények befogadó pedagógiai gyakorlatát segítő innováció kialakítása
- Elfogadó társadalmi és munkaerő-piaci környezet alakításához 5 program megvalósítása: integrált kulturális gála, nyílt nevelési nap, érzékenyítő nap, kiállítás,workshop.
Választható, előnyt jelentő tevékenységek:
- Többségi intézmények pedagógusainak segítése tanórán belül gyógypedagógus közreműködésével.
- Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele
- Módszertani képzés
- Pedagógus továbbképzési program
- Felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok elsajátítása és együttműködési formák kialakítása
Várható eredmények:
- Menedzsmentképzés: a szervezete felkészítése a változásokra, megújulásra.
- Inkluzív nevelést támogató 2 db jó gyakorlat adaptációja: a befogadó pedagógiai gyakorlat támogatása, megújítása.
- Egyéni átvezetési és fejlesztési tervek adaptációja: egyéni átvezetési tervek készítésére, a gyerekek, tanulók átvezetésre az intézménytípusok között.
- A fogyatékosság toleranciája – 7próba érzékenyítő tréning megvalósítása az általános és középiskolákban: a diákok inkluzív szemléletének kialakítása, érzékenyítés.
- Új szereplők bevonása integrációs formák megvalósításával kapcsolatos tevékenységekbe szülőklub, fenntartói érzékenyítő program, munkaerő-piaci workshop, riportfilm egy SNI tanuló életútjának kísérése témában a helyi média közreműködésével, egészségügyi kerekasztal beszélgetés (orvosok, védőnők): a társadalmi integráció erősítése, a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javilása, valamint a munkaerő-piaci elhelyezkedés sikerességének javulása.
- Infrastrukturális fejlesztések a konzorciumi partnerintézményekben: az SNI gyerekek, tanulók ellátórendszerének minőségi fejlesztése
- Együttműködés a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt megvalósítójával: a hálózati tanulásban való aktív szerepvállalás.
- Szervezetfejlesztést támogató képzési program: az intézmények felkészülése, átalakítása a fejlesztések fogadása, beépülése.
- Egyéni átvezetési programban résztvevő tanulók utánkövetéséhez modellprogram kidolgozása: az átvezetésben részt vett tanulók életútjának követése, segítése.
- Elfogadó társadalmi és munkaerő-piaci környezet alakításához 5 program megvalósítása: integrált kulturális gála, nyílt nevelési nap, érzékenyítő nap, kiállítás,workshop: a hátrányos megkülönböztetés felszámolása a munkaerőpiacon, illetve társadalmi érzékenyítés.
- Többségi intézmények pedagógusainak segítése tanórán belül gyógypedagógus közreműködésével: a tanórai differenciálás szakmai, módszertani segítése.
- Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele: a befogadó pedagógiai gyakorlat alakításának támogatása.
- Módszertani képzés: a befogadó pedagógusok és a gyógypedagógusok szakmai együttműködésének fejlesztése.
- Pedagógus továbbképzési program: az együttműködések során felmerülő konfliktushelyzetek szakszerű kezelésének elsajátítása a pedagógusok körében.
- Felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok elsajátítása és együttműködési formák kialakítása: a gyógypedagógus hallgatók gyakorlatszerzési módjainak bővülése

 


Fel kell tölteni az arculati kézikönyv alapján megadott elemeket, melyek az alábbi linken elérhetők, letölthetők:
https://www.palyazat.gov.hu/
- EU logó, az unós támogatásra utaló mondat (25%); (A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg)
- ÚSZT logó, szlogen;
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség logó
- Új Magyarország Fejlesztési Terv logó

 

Megosztás:  Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,