Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Általános iskola

Kedves Érdeklődő!

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola és 3 vagy 5 évfolyamos speciális szakiskolából áll, ahol a sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozott tanulók, korlátozott létszámban, osztályonként 2-3 fő értelmileg akadályozott tanulók és halmozottan sérült tanulók–mozgás+értelem tanulók, érzékszervi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdők) nappali rendszerű általános és szakiskolai nevelése, oktatása, képzése folyik.

 

Iskolánkban 2013 szeptemberétől fejlesztő nevelés, oktatás folyik csoportos formában, amelynek keretében a súlyos és/vagy halmozottan sérült tanulók fejlesztése történik.

 

Az iskoláról „mi” azt valljuk, hogy az mindenekelőtt egy közösség. Olyan közösség, amely célokat, értékeket tűz ki a tagjai elé és ezek eléréséhez támogatást, segítséget ad.

 

Alapvető feladatunk tanulóinkat nyitott, érdeklődő, az aktív életet vállaló teljes, harmonikus emberré nevelni, mindezt szeretetteljes légkörben. Az értelmük fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk érzelmi életük gazdagítására, akarati erejük előmozdítására és a nevelésre.

 

Tanulóinkat türelemmel, sok-sok szemléltetéssel, sporttal képességeik fejlesztésére sarkalljuk.

          

 

Taneszközeinket és oktatási módszereinket folyamatosan fejlesztjük, ezzel is elősegítve az ismeretek elsajátítását tanulóink számára. Elkötelezett hívei vagyunk a tehetséggondozásnak .

(www.gyongyhalaszat.hu)

Aktív sportéletet biztosítunk, ahol döntő többségben az élenjárnak diákjaink. A sport kiemelt helyet foglal el életükben, hiszen van, aki csupán ezen a területen tud eredményt felmutatni.

Mindezeken kívül iskolánk bemutatkozását, tevékenységének megismerését szolgálják az alábbi rendezvényeink:

  • a nyílt napok
  • a házi, megyei, országos versenyek (kulturális, tanulmányi, szakmai, sport)
  • a bemutató órák
  • az Éltes napon bemutatott előadások
  • a Megyei Pályaválasztási Kiállítás​

Hagyományainknak megfelelően szakmai illetve tanulmányi kirándulásokat szervezünk iskolánk minden tanulócsoportjában, ezzel is színesítve oktatásukat, nevelésüket.

 

Tanulóink számára a nevelést, oktatást magas színvonalon gyakorlott gyógypedagógusaink biztosítják, szükség esetén gyógytestnevelő, konduktor, tiflopedagógus, logopédus szakemberek és autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók oktatására szakosodott szakember közreműködésével. Fontosnak tartjuk a mentálhigiénés megsegítést, ezért 4-6. évfolyamon az órarendbe építve heti 1 órában HH felzárkóztatás keretén belül e témakörben kapnak nevelési támogatást.

Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált, egyéni képességeket kibontakoztató oktatásra, nevelésre: felzárkóztató foglalkozások, egyéni foglalkozás, differenciált fejlesztés, habilitációs-rehabilitációs órák keretében.

Különböző speciális fejlesztések révén az egyéni problémák megsegítése történhet: Sindelar, Szenzoros integráció, Frostig terápiával.

A szülői házzal való jó együttműködés nélkülözhetetlen és feltétele a sikeres nevelői tevékenységnek. Iskolánkban Szülői közösség segíti az a pedagógiai munkát.

Tanulóink a Diákönkormányzatban tevékenykedve élhetnek demokratikus jogaik érvényesítésével

Intézményünk felsőoktatási és gyógypedagógiai asszisztens hallgatók gyakorlóhelyeként is szolgál.

 

Hospitálási lehetőséget adunk gyógypedagógusainknak és más intézmények pedagógusai számára is, mind a tanórákon, mind a habilitációs-rehabilitációs órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon: kooperatív tanulási technikák, tanórai differenciálás, bemutatásán keresztül.

 

Szeretettel várjuk érdeklődés esetén a szülőket és pedagógusokat, hogy bepillanthassanak az iskolai életünk mindennapjaiba

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket iskolánkba gyermekükkel együtt, előzetes megbeszélés alapján, ismerkedésre, nyílt órákra.

Bizalommal válasszon minket!

Csák Ágnes

intézményegység-vezető

Megosztás:  Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,