Éltes EGYMI, Ált.-Szakisk. EPSZ

Hírek

Nyilvánosságra hozatal

Intézményünkben a 2014/2015-ös tanévben Erkölcstan / hit-és erkölcstan oktatás keretén belül a hit- és erkölcstant az alábbiak látják el:

Tatabányai Bánhidai Egyházközség
NTatabányai Bánhidai Egyházközség Gedő Attila, plébános
Képviselője: Herczegné Kutasi Ilona
2800 Tatabánya, Mikszáth u. 8.


HIT Gyülekezete
2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1.
Képviselője: Ferjáncz Krisztina


Tatabányai Evangélikus Egyház
2800 Tatabánya, Jókai utca 81.
Képviselője: Schermann Gábor


Tatabánya – Bánhidai Református Gyülekezet
2800 Tatabánya, Árpád u. 1.
Képviselője: Szilágyi Sándor, lelkipásztor

Köszöntő

Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tatabánya Megyei Jogú Város közös igazgatású összevont intézménye.
Intézményegységeink:
Általános Iskola és Speciális Szakiskola: ahol tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekeket nevelünk a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.
Iskolánk a közoktatási feladatok ellátása mellett főiskolai hallgatók, gyermekfelügyelők és gyógypedagógiai asszisztensek képzéséhez kapcsolódó gyakorlat vezetését is ellátja.
Szakmai műhelymunkánkban a szülők igénye, a ránk bízott tanulók nevelési szükséglete fejeződik ki, melyek tükrében keressük a választ az új kihívásokra, a „mit?”, „mikor?”, „mennyit?” és „hogyan?” kérdésekre.
Munkánk során felhasználjuk mindazt a gyógypedagógiai ismeretanyagot, amelyet intenzív tanfolyamokon, szakmai tanácskozásokon, konzultációkon, szakirodalmakon keresztül megszereztünk. Ezek, valamint a mögöttünk álló sokéves gyakorlat birtokában merjük vállalni az egységes közös szabályozók alkalmazása mellett az elszakadást az egyenlőség, az egységesítés, az uniformizálás eszméjétől, megmutatva az eltérő arculatot, a specialitást, az egyediséget. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) 2007. augusztus 1-jén jött létre az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként. Megalakulását elősegítette a sikeresen megvalósított HEFOP 2.1.6. pályázat, melynek zárásaként létrejöhetett az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
Egy felnőtt társadalom akkor válik elfogadóvá, ha a szociális tanulás már gyermekkorban elkezdődik. Itt kapcsolódik a fogyatékkal élők társadalmi integrációja az oktatáshoz.
Tatabányán az együttnevelésre vállalkozó iskolák speciális megsegítését az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény látja el, amelyet többek között a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integráltan történő nevelésének, oktatásának segítésére hoztak létre. Ezen kívül gyógypedagógiai szakszolgáltatást és szakmai szolgáltatást is biztosít.
Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, azaz EGYMI-ben státuson lévő gyógypedagógusaink (5 fő) szakirányú végzettsége a tiflopedagógia szakterület kivételével minden sérülés ellátására biztosított.
Az EGYMI-ben dolgozó gyógypedagógusok, szakemberek nagy segítséget nyújtanak szakszolgálati és szakmai szolgáltatásaik révén az integráltan oktatott gyermekek, tanulók számára, hiszen tudjuk és ismerjük, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többletszolgáltatásokat igényelnek. Ezeket egyrészt a befogadó intézmény pedagógusai nyújtják, másrészt igénybe vehetik a gyógypedagógia kompetenciakörébe tartozó tudásokat is az EGYMI közvetítésével.
Szakmai szolgáltatásaink folyamatos bővítésével, új innovációkkal segítjük a befogadó pedagógusok munkáját és igény esetén más intézmények újításában is közreműködünk.
A korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést a telephelyen (Kodály tér 3.) illetve szükség esetén a család otthonában végezzük.
Az érdeklődő szülők, védőnők, pedagógusok, szakemberek számára minden héten adott tanácsadás keretén belül a személyes vagy telefonos megsegítés.
Célunk a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók érdekeinek figyelembevételével egy segítő és szolgáltató ellátás megszervezése és ellátása.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2007. augusztus 1-től szervezeti átalakulás (összevonás) következtében jött létre az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, melynek keretein belül működik tovább a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés. 2008. október 1.-től feladatát Tatabánya Megyei Jogú Város és Tatabánya Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el.
Az EPSZ nevelési tanácsadása a 3-20 éves korú gyermekek, tanulók, fiatalok ellátásával foglalkozik.
A nevelési tanácsadásban folyó munka színterei:
  • Diagnosztika
  • Terápia, fejlesztés
  • Tanácsadás
  • Szakmai szolgáltatás
  • Ellenőrzési tevékenység
A tatabányai logopédiai oktatás 1968-ban indult. A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.
A gyógytestnevelés feladata, célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus, szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkor hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék) eszközeivel.
Bízunk benne, hogy szakmai célkitűzéseink egyaránt szolgálják a szülők, a tanulóink és kollégáink igényeinek kielégítését, valamint teret ad önmegvalósításuknak.

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
Megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek,
Megtanulják, mit jelent szeretet.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.
Dorothy Law Holtz

Névadónk

Intézményünk hagyománya, hogy évenként, Mátyás napon névadónkra emlékezünk. Tesszük ezt egyrészt azért, mert többségében minden család megünnepli szerettei név-és születésnapját. Másrészt azért, mert iskolánk névadója - Éltes Mátyás - olyan gyógypedagógus volt, aki szeretetével, önzetlenségével, következetes és példamutató munkájával lámpásként világított az őt körülvevő ifjakra.
Eredetileg papi pályára készült, ám a tanítói oklevele birtokában a gyógypedagógiai intézmények tanulmányozására kapott lehetőséget. Tudós igazgatója volt az első magyar kisegítő iskolának. Annak a pedagógus nemzedéknek a tagja, amely felhasználva a kutatási eredményeket, szembefordult a tekintélyelvű porosz irányzattal, és a reformpedagógia újításaival kísérletezett. Munkásságának másik nagy vonulata a pszichometria volt. Lefordította, kipróbálta, a magyar gyermeki lélek sajátosságaihoz alkalmazva módosította és a hazai viszonyokra adaptálta Binet és Simon intelligenciamérő eljárását. Azt vallotta, hogy sokféle vizsgálat alapján, a környezettel összefüggésben csak a szemlélt egész személyiség figyelembe vételével szabad dönteni a gyermek beiskolázásáról. Fontosnak tartotta a pedagógiai vizsgálatokat. Arra figyelmeztetett, hogy azt kell mindenképpen megtudni: vajon a tananyagot, a műveltségi elemeket, a szellemi tartalmat feldolgozó képesség normális-e.
Éltes Mátyás munkásságát ma is nagyra értékelik. Több intézmény viseli nevét, elismerő díjat neveztek el róla.
Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2012. november 26.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!